Conference Venue:

Jinshi International Hotel

Transportation from the Airport to the Jinshi International Hotel

Important:
News:Contact Us

Conference Secretariat:
About invitation letter, please contact:
Ms. Zhang
Email: termis-ap2017_secretary@ntu.edu.cn

About abstracts, please contact:
Ms. Fang
Email: termis-ap2017_abstract@ntu.edu.cn

About payment, please contact:
Ms. Gong
Email: termis-finance@ntu.edu.cn

About General Conference Information
Ms. Xu
E-mail: termis-ap2017@ntu.edu.cn

Tel: +86 0513 85051819
Fax: +86 0513 85511585
Add: Building 7, No. 19 Qixiu Road, Chongchuan District, Nantong, Jiangsu Province, China